Information Technology

IVE (Chai Wan)

Teaching Associate

Dr. YIU Kwok Kwong, Michael


Tel :2595-2535

Email : michael_yiu@vtc.edu.hk

Office : Room 302, Academic Block, 30 Shing Tai Road, Chai Wan, Hong Kong